klick

 

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

 

E-post: info@fot.se
Click

Kalendarium

 

Stepping Ahead, en konferens som Walk21 anordnar i Wien 20-23 okt 2015. Abstract ska skickas in senast 30 jan 2015.

Framtidens gång- och cykeltrafik, Stockholm 1-2 april 2014. Handlar om "konkreta verktyg och praktiska kunskaper från kommuner av varierande storlek som aktivit arbetar med utveckling av sin gång- och cykeltrafik".

 

Människan roll i hållbar stadsutveckling och minskad klimatpåverkan. Konferens 4 juni 2012 i Malmö, anordnad av Delegationen för hållbara städer.

 

Plats för stadsliv, fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. en konferens anordnad av Delegationen för hållbara städer, Stockholm 19 april 2012.

Kulturens roll i stadsutveckling, en konferens om dynamisk stadsutveckling. Kalmar konstmuseum 21-22 maj 2012.

Res smart, en konferens om mobility management, Stockholm 11 april 2012.

SKLs Trafik- och gatudagar 8-9 oktober 2012 i Stockholm

Svenska Stadskärnors Årskonferens, Borås 9-10 maj 2012.

Framtidens stad. Stadsbyggnadsdagarna, Gävle Konserthus 1-2 feb 2012. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Transportforum, Linköping 11-2 jan 2012 tar upp fotgängare i sessionerna 25, 32 och 67.

Rätt fart i staden. SKLs utbildningsdagar om handboken Rätt fart i staden. Stockholm 29-30 november 2011.


Mycket FOT och CYKEL

VTIs Transportforum i Linköping 8-9 januari 2015 tar upp fotgängare och cyklister i många sessioner.

Omtanke