klick

 

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

 

Yttranden från FOT
Årets fotgängarstad
Konferenser
Publikationer
Diskussionsforum FB
Länkar
E-post: info@fot.se
Click

Länkar till andra intressanta webbplatser

 

RIKTLINJER, MANUALER, GODA EXEMPEL

Här är de viktigaste dokumenten i arbetet med att förbättra förhållandena för fotgängare.

Planera för rörelse! En vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Boverket april 2013. Vägledningen finns också i en kortversion.

 

Vägledning för gångplanering - Så skapas det gångvänliga samhället. Trafikverket, publikation 2013:057

 

Trafiksäkra staden. Handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram. SKL och Trafikverket, 2013.

 

Shared Space - Attraktiva stadsrum för alla. Trafikverket, 2011.

GCM-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. SKL & Trafikverket 2010

Exempelbanken. Goda exempel på vägplanering, projektering, väg- och gatuutformning. Trafikverket, SKL & Riksantikvarieämbetet 2010

Trafik för en attraktiv Stad. Utgåva 2, SKL, Vägverket, Banverket & Boverket 2007

Underlag för Trafik för en attraktiv stad. Utgåva 2, SKL, Vägverket, Banverket & Boverket 2007

 

ORGANISATIONER

Kollektivtrafikant Stockholm

Trampkraft

Cykelfrämjandet

Svensk Cykling

Cykelguiden - artiklar

Naturskyddsföreningen

Sustrans

Fietsberaad - The Dutch Bicycle Council

NTF

Alternativ Stad

 

 

OM VÅRA LÄNKAR

Här listar vi länkar till intressanta hemsidor med anknytning till vår verksamhet.

Maila gärna förslag på nya länkar till Krister Spolander.

Oplogat

MYNDIGHETER, INSTITUTIONER                                  

Trafikverket

Sveriges kommuner och landsting SKL

Boverket

Näringsdepartementet

VINNOVA - Forskning och innovation för hållbar tillväxt

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut

Lunds Tekniska Högskola - Institutionen för Teknik och samhälle, Trafik & Väg

KTH - Transport

Chalmers - Arkitektur

Trafikanalys