klick

 

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

 

Allmänt – historik
Policy
Styrelse
Stadgar
E-post: info@fot.se
Click

Om FOTs policy

 

Att gå är det mest grundläggande förflyttningssättet, smidigt, skonsamt och upplevelserikt. Att gå någon kilometer till jobbet är miljövänligare än de flesta andra färdsätt. 
Att åka bil förstör. Att gå bygger upp. Det ger inte bara hälsa, att gå är själva förutsättningen för hälsa. Att köra bil trafikskadar tusentals, att gå skadar ingen. 

Att gå är närhet. Man ser och träffar folk, upplever stad och natur, håller sig i form. Rensar tankarna, får nya idéer. Att gå är socialt, människor ser varandra, en förutsättning för att förstå varandra. 

Därför måste gåendet stärkas. På nya sätt kan de positiva effekterna kombineras i samhällsplaneringen. Gåendet måste bli en viktigare del i vårt resande. Positiva trender gör det lönsamt att satsa på effektiva och attraktiva gångmiljöer samtidigt som kollektivtrafiken förbättras och resurserna till biltrafik minskas.

FOT har sammanfattat sin policy i ett antal rekommendationer som gäller hur man bör betrakta fotgängartrafik och mer handfasta åtgärder för att främja framkomlighet, komfort och säkerhet.