klick

 

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

 

Yttranden från FOT
Årets fotgängarstad
Konferenser
Publikationer
Diskussionsforum FB
Länkar
E-post: info@fot.se
Click

Yttranden från FOT

 

REMISSVAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplan för Malmö 2012

Hastighetsplan för Linköping

 

 

 

YTTRANDEN

Här kan du ta del av FOTs åsikter och ställningstagande i aktuella frågor.

Bil i fart

 

DEBATTARTIKLAR

Systemfel bakom många av vinterns halkolyckor. Debattartikel i Dagens Samhälle 2012-12-06.

 

PRESSMEDDELANDEN

Målkonflikten om de oskyddade trafikanterna. Analys av sambandet mellan den oskyddade trafikens storlek och antalet skadade i ett femtiotal av landers största kommuner. Pressmeddelande 2016-03-21.

 

Stora skillnader mellan kommunerna i fotgängarsäkerhet. Pressmeddelande 2014-12-21.