Bli medlem

För att vi ska kunna driva fotgängarnas frågor i samhället och åstadkomma ett gångvänligare klimat behövs ditt bidrag! Varje medlem är en röst starkare för att lyfta fotgängarperspektivet i samhällsplaneringen. För 50 kr per kalenderår får du som ny FOT-medlem aktuell information om intressanta händelser inom forskning och samhällsdebatt i frågor som rör fotgängare. Du blir inbjuden till seminarium och möten som FOT arrangerar. Du får också tillgång till FOT:s interna arkiv.
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Postadress