Hoppa till innehåll

Bli medlem

Tack för ditt intresse och att du vill bli medlem i Fotgängarnas förening.

Medlemsavgift
För att bli medlem behöver du betala medlemsavgift. Detta  kan du göra via swish eller via plusgiro.

Medlemskap räknas för kalenderåret. Avgiften är 150 kr per år.

  • Betala med Swish till nummer 1233205572.
    Ange ditt namn eller e-post som du angav i ansökan som ”meddelande” så vi lätt kan koppla betalning till rätt medlemsperson.
    Ibland är inte betalare och medlemsnamn det samma och det blir då svårt för oss att registrera rätt betalning.
  • Betala via plusgiro (fakturaavgift 30 kr)

(Frivilligt att uppge)

(Frivilligt att uppge)

Vi önskar veta var i Sverige du primärt finns för att kunna anpassa våra utskick till ditt närområde när det är möjligt:


Vi skickar normalt inte ut någon information via traditionell postgång. Önskar du dock utskick från oss med normal postgång istället för e-post så kan du här ange din postadress:


Som ny medlem lägger vi till dig i vårt medlemsregister samt att du får ta del av vårt digitala nyhetsbrev.
Du kan enkelt avsäga dig dessa utskick via en länk som alltid finns med i våra utskick.