Hoppa till innehåll

Verksamhetsplan för 2020-2021

Fastställd vid styrelsesammanträde 2020-08-27

Se FOT_Verksamhetsplan_for_2020-2021.pdf
Ur innehållet:

Internt

 • Modell för återkommande kommunvis redovisning av skade- och åtgärdskostnader för halkolyckor
 • Oskyddade trafikanters risker i Sverige, Danmark och Nederländerna – en jämförande analys
 • Barns gång- och cykelvägar i stadsplaneringen utifrån Barnkonventionen
 • Planeringsprocesser för gång och cykling
 • Kunskaper om och beteenden vid cykelöverfarter
 • Vad är en fotgängare
 • Remissarbete
 • Fortlöpande bevakning av aktualiteter inom forskning, utveckling och tillämpning.
 • Administration och utveckling av den nya hemsidan
 • Internt administrationsarbete

Extern utåtriktad verksamhet

 • Medverkan i möten, arbetsgrupper, seminarier och kontakter
 • Framtagning av egna inspel i den trafikpolitiska diskussionen
 • Intensifierad medlemsvärvning
 • Nätverksbyggande
 • Årets Fotgängarstad 2021

Idéer för framtida verksamhet

 • Generella fotgängarinspektioner
 • Säkerhetsklassning av fotgängarmiljöer

Se FOT_Verksamhetsplan_for_2020-2021.pdf