Hoppa till innehåll

Remisser

Synpunkter på den regionala trafikförsörjningen med kollektivtrafik i Stockholmsregionen
FOTs remissvar 2023-06-01
Synpunkter på översiktsplan för Malmö
FOTs remissvar 2022-10-31
Synpunkter på Stockholms stads framkomlighetsstrategi
FOTs remissvar 2022-03-31
Synpunkter på remissen Aktiva skoltransporter
FOTs remissvar 2022-03-21
Synpunkter på förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Regeringsremiss I2021/02884
FOTs remissvar 2022-02-24
Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja ökad användning av geostaket. Regeringsremiss Ds 2021:28.
FOTs remissvar 2021-12-20
Kraftig ökning av antalet skadade cyklister i Stockholm 2000-2020. Komplettering av FOTs remissvar på Stockholms Trafiksäkerhetsplan och Cykelplan.
Skadade cyklister i Stockholm 2000-2020
Synpunkter på Cykelplan för Stockholm 2021 – Cykelstaden, 2021-10-26
Remissvaret på Stockholms cykelplan
Synpunkter på Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad, 2021-10-26
Remissvaret på Stockholms trafiksäkerhetsplan
Synpunkter på Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23
https://www.fot.se/wp-content/uploads/2021/10/Remissvar-SOU-2021_23-fran-Fotgangarnas-forening-FOT.pdf
Synpunkter på Trafikverkets förslag till inriktning av infrastrukturplaneringen fram till 2037
Målet om miljömässigt hållbara och trafiksäkra transporter kommer inte att nås med den föreslagna inriktning. Vidare handlar det nästan uteslutande om motoriserad trafik. Gång och cykling missgynnas kraftigt. 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2021/02/FOT_remissvar_Inriktningsunderlag_Nationell_TP.pdf    
Synpunkter på NTFs verksamhet 2021-2023
FOT föreslår att NTF koncentrerar sig helt på fotgängares och cyklisters säkerhet. Med ett helhetsgrepp där har NTF en chans att göra sig tydlig. Och skapa en unik profil på trafiksäkerhetsområdet. 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/11/FOTs-synpunkter-pa-NTFs-verksamhetsinriktning.pdf    
Synpunkter på översiktsplan för Malmö
Remissvar av Björn Sax Kaijser 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/20200620_FOT_Remiss_Oversiktsplan_for_Malmo.pdf    
Fotgängarprogram för Växjö
Remissvar av Elin Engqvist (2020) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/2020_FOT_Remissvar_pa_Vaxjo_fotgangarplan.pdf
Trafiksäkerhetsprogram för Växjö 2020-2030
Remissvar författat av Järda Blix gällande Växjö kommuns trafiksäkerhetsprogram 2020-2030 (2019) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2019/11/Trafiksa%CC%88kerhetsprogram-fo%CC%88r-Va%CC%88xjo%CC%88-kommun-2020-2030-FOT_JB.pdf    
Fotgängarprogram för Göteborgs stad
Remissvar författat av Järda Blix och Joakim Bjerhem gällande Göteborgs stads fotgängarprogram (2018) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2018/10/FOT-synpunkter-Gbg-Fotgangarprogram-.pdf    
Gångvägvisning Stockholms stad
Synpunkter sammanställda av Björn Sax Kaijser gällande vägvisning av gångstråket Hornstull – Telefonplan (2018) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/20180612_FOT_Synpunkter_pa_gangstraket_Hornstull_Telefonplan.pdf    
Översiktsplan Nyhamnen Malmö
Synpunkter sammanställda av Joakim Bjerhem och Björn Sax Kaijser gällande översiktsplanen för området Nyhamnen i Malmö (2018) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2018/09/Synpunkter-Malm%C3%B6-%C3%96P-Nyhamnen.pdf    
Offentliga rum Stockholm
Remissvar författat av Järda Blix gällande Offentliga rum – en komplettering av Stockholms stads framkomlighetsstrategi (2018) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2018/03/20180105_FOT_Remissvar_Offentliga_rum_Stockholms_Stad-1.pdf    
Nationell plan Näringsdepartementet
Remissvar författat av Krister Spolander om bristande satsningar på gång- och cykelinfrastruktur gällande Nationell plan (2017) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/20171129_FOT_Remissvar_Nationell_plan_Na%CC%88ringsdepartementet_N2017-05430-TIF_FOT_remissvar_plan_transportsystemet.pdf    
Arkitekturprogram Göteborgs stad
Remissvar författat av Järda Blix gällande synpunkter Arkitekturprogram för Göteborgs stad (2017) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/20171027_FOT_Remissvar_Arkitekturprogram_Go%CC%88teborgs_stad.pdf    
Gångplan Huddinge kommun
Remissvar författat av Elin Engqvist gällande Huddinge kommuns gångplan (2017) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/20170930_FOT_Remissvar_Ga%CC%8Angplan_Huddinge_kommun.pdf    
Cykelregler Regeringen
Remissvar författat av Krister Spolander gällande synpunkter på regeringens förslag till nya cykelregler (2017) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2018/03/20170825_FOT_Remissvar_Cykelregler_Regeringen.pdf    
Hastighetsplan för stadsdelar i Stockholm
Remissvar författat av Elin Engqvist gällande synpunkter på hastighetsplan för Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm (2017) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20170109_FOT_remissvar_Hastighetsplan_Sodermalm_Alvsjo_Norrmalm_och_Ostermalm.pdf    
Nysatsning nollvisionen
Remissvar författat av Krister Spolander gällande synpunkter på nollvisionens nystatsning (2016) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20160413_FOT_Synpunkter_Nysatsning_nollvisionen.pdf    
Stockholms parkeringsstrategi
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande Stockholms stads parkeringsstrategi och plan för gatuparkering (2016) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20160314_FOT_Remissvar_Stockholms_parkeringsstrategi_och_plan_for_gatuparkering.pdf    
Inriktningsunderlag till infrastrukturplanering 2018-2029
Remissvar sammaställt av Emil Frodlund gällande inriktiningsplanering för perioden 2018-2029 (2016) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20160301_FOTs_yttrande_angaende_Inriktningsunderlag_infor_infrastrukturplanering_infor_for_perioden_2018-2029.pdf    
Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm
Remissvar sammanställt av Krister Spolander gällande Stockholms stads plan för säkra och trygga skolvägar (2015) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20151215_FOT_Remisssvar_Plan_for_sakra_och_trygga_skolvagar_i_Stockholm.pdf    
Fördjupad översiktsplan södra Hyllie
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie i Malmö (2014) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20140520_FOT_Remissvar_Fordjupad_Oversiktsplan_for_sodra_Hyllie.pdf
Malmös trafiksäkerhetsstrategi 2015-2020
Remissvar författat av Sonja Forward gällande Malmö stads trafiksäkerhetsstrategi 2015-2020 (2015) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20150427_FOT_remissvar_Malmo_stads_Trafiksakerhetsstrategi_2015-2020.pdf
Stadsmiljöavtal Trafikverket
Synpunkter sammanställda av Järda Blix efter hearing gällande stadsmiljöavtalen (2015) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20150424_FOT_synpunkter_till_Trafikverket_angaende_Stadsmiljoavtal.pdf
Stockholms gångplan
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande Stockholms stads gångplan (2015) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20150304_FOT_Remissvar_Stockholms_gangplan.pdf
Malmös trafik- och mobilitetsplan
Remissvar författat av David Lindelöw gällande Malmö stads trafik- och mobilitetsplan (2015) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20150226_FOT_Remissvar_Malmo_Trafik-_och_mobilitetsplan.pdf
Lunds fotgängarstrategi
Remissvar författat av David Lindelöw gällande Lunds fotgängarstrategi (2014) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20141101_FOT_Remissvar_Lunds_fotgangarstrategi.pdf    
Pilotprojekt hastighetsplan Stockholms stad
Remissvar författat av Ninnie Gustafsson gällande hastighetsplanen för utvalda pilotområden i Stockholm (2014) 
PDF  
Spårväg i Malmö
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande planerna på utbyggnad av spårväg i Malmö (2013) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/20130628_FOT_Remiss_Planprogram_for_sparvag_i_Malmo_etapp_1.pdf    
Regional cykelplan Stockholms län
Remissvar författad av Krister Spolander och Ninnie Gustafsson gällande synpunkter på regional cykelplan för Stockholms län (2013) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/20130613_FOT_Remissvar_Regional_cykelplan_for_Stockholms_lan.pdf    
En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik Stockholms stad
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande Stockholms stads inriktning för bättre leveranstrafik (2014) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2017/05/20140609_FOT_remissvar_En_strategisk_inriktning_for_battre_leveranstrafik_Stockholms_Stad.pdf    
Översiktsplan Malmö stad
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande översiktsplan för Malmö stad (2013) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/20130517_FOT_Remissvar_Oversiktsplan_for_Malmo.pdf    
Cykelplan Stockholms stad
Remissvar författat av Ninne Gustafsson gällande cykelplan för Stockholms stad (2012) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2018/03/20120528_FOT_Remissvar_Cykelpaln_Stockholms_stad.pdf    
Framkomlighetsstrategi Stockholms stad
Remissvar författat av Ninnie Gustafsson gällande Stockholms stads framkomlighetsstrategi (2012) 
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2018/03/20120322_FOT_Remissvar_Framkomlighetsstrategi_Stockholms_stad.pdf    

PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2021/02/FOT_remissvar_Inriktningsunderlag_Nationell_TP.pdf