Remisser
Synpunkter på NTFs verksamhet 2021-2023
FOT föreslår att NTF koncentrerar sig helt på fotgängares och cyklisters säkerhet. Med ett helhetsgrepp där har NTF en chans att göra sig tydlig. Och skapa en unik profil på trafiksäkerhetsområdet. pdf
Synpunkter på översiktsplan för Malmö
Remissvar av Björn Sax Kaijser pdf
Fotgängarprogram för Växjö
Remissvar av Elin Engqvist (2020) pdf
Trafiksäkerhetsprogram för Växjö 2020-2030
Remissvar författat av Järda Blix gällande Växjö kommuns trafiksäkerhetsprogram 2020-2030 (2019) pdf
Fotgängarprogram för Göteborgs stad
Remissvar författat av Järda Blix och Joakim Bjerhem gällande Göteborgs stads fotgängarprogram (2018) pdf
Gångvägvisning Stockholms stad
Synpunkter sammanställda av Björn Sax Kaijser gällande vägvisning av gångstråket Hornstull - Telefonplan (2018) pdf
Översiktsplan Nyhamnen Malmö
Synpunkter sammanställda av Joakim Bjerhem och Björn Sax Kaijser gällande översiktsplanen för området Nyhamnen i Malmö (2018) pdf
Offentliga rum Stockholm
Remissvar författat av Järda Blix gällande Offentliga rum - en komplettering av Stockholms stads framkomlighetsstrategi (2018) pdf
Nationell plan Näringsdepartementet
Remissvar författat av Krister Spolander om bristande satsningar på gång- och cykelinfrastruktur gällande Nationell plan (2017) pdf
Arkitekturprogram Göteborgs stad
Remissvar författat av Järda Blix gällande synpunkter Arkitekturprogram för Göteborgs stad (2017) pdf
Gångplan Huddinge kommun
Remissvar författat av Elin Engqvist gällande Huddinge kommuns gångplan (2017) pdf
Cykelregler Regeringen
Remissvar författat av Krister Spolander gällande synpunkter på regeringens förslag till nya cykelregler (2017) pdf
Hastighetsplan för stadsdelar i Stockholm
Remissvar författat av Elin Engqvist gällande synpunkter på hastighetsplan för Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm (2017) pdf
Nysatsning nollvisionen
Remissvar författat av Krister Spolander gällande synpunkter på nollvisionens nystatsning (2016) pdf
Stockholms parkeringsstrategi
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande Stockholms stads parkeringsstrategi och plan för gatuparkering (2016) pdf
Inriktningsunderlag till infrastrukturplanering 2018-2029
Remissvar sammaställt av Emil Frodlund gällande inriktiningsplanering för perioden 2018-2029 (2016) pdf
Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm
Remissvar sammanställt av Krister Spolander gällande Stockholms stads plan för säkra och trygga skolvägar (2015) pdf
Fördjupad översiktsplan södra Hyllie
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie i Malmö (2014) pdf
Malmös trafiksäkerhetsstrategi 2015-2020
Remissvar författat av Sonja Forward gällande Malmö stads trafiksäkerhetsstrategi 2015-2020 (2015) pdf
Stadsmiljöavtal Trafikverket
Synpunkter sammanställda av Järda Blix efter hearing gällande stadsmiljöavtalen (2015) pdf
Stockholms gångplan
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande Stockholms stads gångplan (2015) pdf
Malmös trafik- och mobilitetsplan
Remissvar författat av David Lindelöw gällande Malmö stads trafik- och mobilitetsplan (2015) pdf
Lunds fotgängarstrategi
Remissvar författat av David Lindelöw gällande Lunds fotgängarstrategi (2014) pdf
Pilotprojekt hastighetsplan Stockholms stad
Remissvar författat av Ninnie Gustafsson gällande hastighetsplanen för utvalda pilotområden i Stockholm (2014) pdf
Spårväg i Malmö
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande planerna på utbyggnad av spårväg i Malmö (2013) pdf
Regional cykelplan Stockholms län
Remissvar författad av Krister Spolander och Ninnie Gustafsson gällande synpunkter på regional cykelplan för Stockholms län (2013) pdf
En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik Stockholms stad
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande Stockholms stads inriktning för bättre leveranstrafik (2014) pdf
Översiktsplan Malmö stad
Remissvar författat av Emil Frodlund gällande översiktsplan för Malmö stad (2013) pdf
Cykelplan Stockholms stad
Remissvar författat av Ninne Gustafsson gällande cykelplan för Stockholms stad (2012) pdf
Framkomlighetsstrategi Stockholms stad
Remissvar författat av Ninnie Gustafsson gällande Stockholms stads framkomlighetsstrategi (2012) pdf