Hoppa till innehåll

Styrelse

Sonja Forward Ordförande
sonja.forward@vti.se
Sonja på LinkedIn
Krister Spolander Vice ordförande, administrerar hemsidan
krister@spolander.se
Krister på Twitter
David Lindelöw Kassör
david.lindelow@sweco.se
David på LinkedIn
Järda Blix Ledamot
jarda.blix@telia.com
Järda på LinkedIn
Ursula Cronsten Ledamot
ursula.unge@cronsten.se
Elin Engqvist Ledamot
elin.engqvist@malmo.se
Jenny Eriksson Ledamot
jenny.eriksson@vti.se
Maria Nordström Ledamot
maria.i.nordstrom@slu.se
Björn Sax Kaijser Ledamot
bjorn.kaijser@gmail.com
Björn på LinkedIn