Hoppa till innehåll

Pressmeddelande

Miljömål kan leda till fler skadade
Att fler går och cyklar är en viktig del i utvecklingen av hållbara stadsmiljöer. Men det kommer medföra fler skadade om man fortsätter i nuvarande spår. Vid fördubblad gång och cykling kan man räkna med 55-80 procent fler skadade. Men det är fullt möjligt att stoppa en olycksökning med en kraftig satsning på säkrare infrastruktur. (2020) 
PDF Pressmeddelande Miljömål kan leda till fler trafikskadade.pdf
Krav att regeringen ser över reglerna om elsparkcyklar
FOT pekar på inkonsekvenser i reglerna om elsparkcyklar och kräver att regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att omarbeta regelverket. (2019) 
PDF Skrivelse om elsparkcyklar till infrastrukturministern.pdf
Cityhandeln gynnas av begränsad biltrafik
En litteraturstudie av Björn Sax Kaijser om den internationella forskningen om effekterna av begränsningar av biltrafik i cityområden. (2020) 
PDF Pressmeddelande Cityhandeln gynnas av begränsad biltrafik.pdf
Stora säsongsvariationer hos trafikolyckorna
Pressmeddelande för FOTs rapport Olyckor och risker som följd av ökad gång- och cykeltrafik (2018) 
PDF Pressmeddelande: Stora säsongsvariationer hos trafikolyckorna.pdf
Målkonflikten om de oskyddade trafikanterna
Pressmeddelande för FOT:s rapport om Safety in numbers (2016) 
PDF Pressmeddelande: Målkonflikten om de oskyddade trafikanterna.pdf
Stora skillnader mellan kommunerna i fotgängarsäkerhet
Pressmeddelande för FOT:s rapport om fotgängarsäkerhet i svenska kommuner (2014) 
PDF Pressmeddelande Stora skillnader mellan kommunerna i fotgängarsäkerhet.pdf