Hoppa till innehåll

Ny studie om målkonflikten för de oskyddade trafikanterna

  • av

Att öka gång och cykel i våra städer är numera ett trafikpolitiskt mål. Att minska antalet skadade gående och cyklister är samtidigt ett annat viktigt mål. Målen är fast förankrade hos såväl regering, riksdag som landets kommuner.

Här finns emellertid en målkonflikt som inte riktigt kommit upp på bordet. En inte ovanlig missuppfattning är till och med att antalet skador minskar ”bara de cyklisterna och fotgängarna blir fler”. Så enkelt är det inte.

Ökar gång- och cykeltrafiken så kan man räkna med att också antalet skadade ökar om man inte samtidigt förbättrar förhållandena. I kommuner med stor gång- och cykeltrafik är antalet skadade fler än i kommuner med färre gång- och cykelresor. Fördubblas gång- eller cykeltrafiken – en vanlig målsättning i många kommuner – kan man räkna med att antalet skadade ökar med 55-80 procent, ”allt annat lika”. Det visar en ny statistisk analys av ett femtiotal av landets större kommuner som genomförts av Fotgängarnas förening FOT med bidrag av Trafikverkets Skyltfond.

Därför är det så viktigt att man vidtar kraftfulla säkerhetsåtgärder när cykel- och gångtrafiken ökar. Det handlar framför allt om att bygga separerade cykelbanor, säkra korsningspunkter och bättre drift och underhåll. Och att sänka motortrafikens hastighet där de oskyddade finns. Allt detta kostar men idag får de oskyddade bara småpengar jämfört med vad som läggs på säkerheten för biltrafikanter. Därför måste framför allt staten men också kommunerna satsa mångdubbelt större resurser i den förestående infrastrukturplaneringen på de oskyddade trafikanternas säkerhet.

Se hela pressmeddelandet. Eller läs rapporten.

Närmast en mirakelmedicin

Gång är bra mot det mesta. Det visar en studie från Harvard där 150 000 gångare och löpare följts sedan nittiotalet. Hälsoeffekterna är samma när de bränner lika mycket kalorier. Riskerna för högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdomar minskade lika mycket för gångarna som för löparna. Läs vidare.

Men gång är bra för mycket annat. Motverkar fetmagener, stärker immunförsvaret, minskar risken för bröstcancer, minskar ledvärk som hänger ihop med artros, motverkar depression, minskar sockersuget, stärker benvävnaden och minskar risken för lårbensbrott.

Kort sagt, gång gör att man mår bättre. Och sover bättre. Chefen för USAs folkhälsomyndighet har sagt att promenader ”är det närmaste vi har en mirakelmedicin”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *