Hoppa till innehåll

Tre ekonomiska bidrag till FOT

  • av
FOT har fått tre ansökningar beviljade från Trafikverket. Den första är ett projektbidrag för att ta fram en helt ny hemsida. Den ska förbättra informationen och opinionsbildningen i fotgängarfrågor, fungera som debattforum och förbättra kommunikationen med medlemmarna, exempelvis om deras uppfattning i aktuella frågor. Hemsidan tas fram i samarbete med Klandestino AB som fått uppdraget efter en upphandling.

Det andra är ett s k organisationsbidrag som ska användas för att utveckla nätverken med andra organisationer, förbättra medlemsvärvningen och effektivisera administrationen.

Det tredje bidraget är från Skyltfonden. Projektet utgår från målkonflikten för oskyddade trafikanter. Syftet är att utveckla en prognosmodell för antalet skadade som funktion av gång- och cykeltrafikens storlek. Modellen bygger på säsongsvariationerna. Det är en fortsättning av det nyligen avrapporterade projektet om begreppet Safety in Numbers.

Vi från FOT är förstås tacksamma för pengarna. Vi ser det som ett kvitto på att vi gör nytta för de oskyddade trafikanterna. Och kommer att kunna göra ännu mer tack vare stödet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *