Hoppa till innehåll

En enkät om fotgängares upplevelser av trafiken

Karin Odin och Katarina Andersson från masterprogrammet Industrial Design Engineering på Chalmers Tekniska Högskola genomför ett examensarbete om interaktionen och kommunikationen mellan bussar och andra medtrafikanter. Projektet utförs i samarbete med Volvo Bussar och syftar till att skapa en säkrare trafikmiljö för fotgängare och cyklister.

Bland annat undersöks hur fotgängare upplever säkerheten kring bussar och i trafiken. För att samla in data har åtta frågor samlats i en kort enkät. Enkäten behandlar uppfattade risker i trafiken samt förståelsen mellan förare och fotgängare.

Här är enkäten. Om du har möjlighet att besvara frågoran vore det högst uppskattat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *